Reference

2003

RD Nebušice
Novostavba střechy a Klempířské práce
Falcovaná krytina Rheizink tl. 0,7 mm, předzvětralý, modrošedý 190 m2

Jungmanova plaza
Střechy a fasády, tesařské práce, klempířské práce, foliové izolace, pokrývačské práce.
Falcovaná krytina Rhezink 160 m2, hydroizolace Alkorplan 150 m2, krov 18 m3,
bobrovka 160 m2, Rheizink oplechování fasád.